TBLine Cerified Mimecast Reseller

Het belang van Data Loss Prevention voor governance,

risicobeheersing en compliance

Regelgeving vereist dat het toezien op welke informatie uw organisatie verlaat net zo belangrijk is als bescherming tegen aanvallen van buitenaf. E-mail is een van de meest waarschijnlijke routes waarlangs gegevens kunnen lekken, kwaadwillig of vaker per ongeluk. Een succesvol “Data Leak Prevention” systeem is geen reeks van onafhankelijke tools maar integreert met uw systemen voor governance, risicobeheersing en compliance.

Voor wie?

Dit whitepaper is bedoeld voor professionals verantwoordelijk voor het beleid op externe regelgeving, interne voorschriften en verantwoording. Het behandelt geen details over beschikbare technologieën, maar belicht de belangrijkste problemen die een DLP-systeem dient op te lossen en hoe deze problemen zich verhouden tot de onderwerpen informatiebeveiliging, compliance en risicobeheersing. Download het whitepaper.

Samenvatting

Veiligheid is een holistische kwestie. Het is niet het netwerk dat beschermd moet worden, het is de informatie binnen dat netwerk en dat betekent dat preventie tegen het lekken van data net zo belangrijk is als bescherming tegen netwerkinbraken. In e-mail is een aanzienlijke hoeveelheid kennis, expertise en andere bedrijfsgeheimen opgeslagen, hoewel door de ongecontroleerde opslag en onbeheerde archieven e-mail meer een probleem is dan een informatiebron. E-mail is uitgegroeid tot een bedrijfskritisch tool, maar het is ook de eenvoudigste manier om informatie uit de organisatie te laten ontsnappen. 94% van de organisaties heeft geen oplossing voor het voorkomen van het lekken van gegevens via e-mail. Dit is een groot probleem in een wereld met strenge regelgeving en stevige straffen, om nog maar te zwijgen over de reputatieschade na het lekken van gegevens. Om e-mail om te vormen van een risico naar een bron met “business value” is meer nodig dan “point security” oplossingen. Het vereist een geïntegreerde aanpak van de implementatie van het beleid voor governance, risicobeheersing en compliance. Bij een correcte implementatie van een Data Leak Prevention systeem worden onbedoelde fouten gecorrigeerd, wordt gevoelige informatie beschermd tegen schadelijke acties en wordt bewijs veiliggesteld. Ook zorgt een DLP-systeem dat gebruikers opgeleid worden in het toepassen van het beleid en “best practices” en worden zij gestimuleerd om procedures te verbeteren om de productiviteit te verhogen en het ongewenst delen van informatie tegen te gaan. Informatiebeveiliging is een complex probleem dat niet kan worden opgelost door alleen technologie, maar een succesvolle technische oplossing kan helpen bij het afdwingen van het beleid, het flexibel ondersteunen van bedrijfsprocessen en het eenvoudig naleven van regels zonder dat de productiviteit negatief wordt beïnvloed door extra complexiteit. Download het whitepaper.
Mimecast • E-mailbeveiliging • E-mailarchivering • E-mailcontinuďteit • File archivering • Unified Email Management • Lync archivering • Grote bestanden verzenden • Mobiele Apps Vraag offerte Downloads • Whitepapers • Analistrapporten • Brochures • Solution Briefs • Video's Nieuws • Persberichten • Nieuwsberichten • Inside Mimecast Over ons • TBLine en Mimecast • Contact Oplossingen • Microsoft Exchange • Office 365 • Productiviteit en mobiliteit • Compliance • Postini verlaten • Fusies en acquisities
Home  Nieuws  >  Nieuwsberichten  >  Het belang van Data Loss Prevention
Mimecast Oplossingen Downloads Nieuws Over ons Vraag offerte