TBLine Cerified Mimecast Reseller

Mimecast Large File Send

Overview

Gebruiksvriendelijk, efficiënt en veilig verzenden van grote

bestanden

  Het veilig verzenden van grote bestanden via e-mail is een reëel probleem en is een strijd geworden tussen gebruikers en IT-afdelingen. Om de prestaties van het e-mailsysteem hoog te houden wordt vaak een grens gezet op de maximale grote van een e-mailbijlage, maar bestandsgroottes groeien zodat uw gebruikers vaak moeite hebben om belangrijke inhoud te delen met interne en externe contacten. Bekijk ook de video waarom u Mimecast Large File Send nodig hebt. Uw gebruikers gaan onvermijdelijk op zoek naar manieren om de beperkingen te omzeilen en komen dan terecht bij consumentenoplossingen. Die oplossingen schenden uw compliance-regels en veroorzaken bedrijfsrisico’s omdat zij: geen mechanismen (policies) bevatten om de compliance-regels af te dwingen; de inhoud niet controleren, en; niet beschikken over een betrouwbare archivering. IT-afdelingen moeten gebruikers de gelegenheid geven om grote bestanden te verzenden en tevens moeten zij de compliance-regels handhaven en de veiligheid garanderen. Mimecast Large File Send voor PC en Mac doet precies dat. Een op cloudtechnologie gebaseerde dienst die: de productiviteit van gebruikers niet schaadt; grote bestanden veilig verstuurt; centraal wordt beheerd; zorgt dat uw compliance-regels worden nageleefd, en; de bedrijfsprocessen niet verstoort.

Mimecast Large File Send:

beveiligt e-mailbijlagen door encryptie, wachtwoordbescherming en instelbare expiratiedatums; reduceert uw opslagbehoefte omdat het bestand extern wordt opgeslagen en oneindig lang bereikbaar is; bewaart de bestanden volgens uw rententietregels; maakt auditing eenvoudig vanaf een centraal beheerportaal; zorgt voor de naleving van uw compliance-regels en voorkomt het “lekken” van gegevens; heeft uitgebreide compliancy- en e-discoveryfuncties; voorkomt het verzenden van grote bestanden via uw e-mailserver.

Voordelen voor de eindgebruiker:

Beveiliging van bestanden met toegangssleutels. Uitwisseling van grote bestanden (tot 2 GB) met Outlook of op de Mac. Archivering van alle bestanden. Eeuwigdurende actieve links voor Mimecastklanten met e-mailarchivering en maximaal 90 dagen actieve links voor Mimecastklanten zonder e-mailarchivering. Tracking en bevestiging van de aflevering van bestanden. Meer opslagruimte voor e-mailberichten.
Mimecast • E-mailbeveiliging • E-mailarchivering • E-mailcontinuďteit • File archivering • Unified Email Management • Lync archivering • Grote bestanden verzenden • Mobiele Apps Vraag offerte Downloads • Whitepapers • Analistrapporten • Brochures • Solution Briefs • Video's Nieuws • Persberichten • Nieuwsberichten • Inside Mimecast Over ons • TBLine en Mimecast • Contact Oplossingen • Microsoft Exchange • Office 365 • Productiviteit en mobiliteit • Compliance • Postini verlaten • Fusies en acquisities Overview Belangrijke functies Hoe werkt het? Feiten en eigenschappen
Home  >  Mimecast  >  Grote bestanden verzenden  >  Overview
E-mailbeveiliging E-mailarchivering E-mailcontinuďteit UEM File archivering Lync archivering Grote bestanden verzenden Mobile Apps Mimecast Oplossingen Downloads Nieuws Over ons Vraag offerte • Grote bestanden verzenden • Grote bestanden verzenden Overview Overview Grote bestanden verzenden Grote bestanden verzenden