TBLine Cerified Mimecast Reseller

Data Leak Prevention

Bewust of onbewust "lekken" van informatie

E-mail is het middel voor zakelijke communicatie en steeds meer gevoelige gegevens worden gedistribueerd via e-mail. Het aantal potentiële "data leaks", bewust of onbewust, is omvangrijk en vormt een grote bedreiging voor uw organisatie. Het ongewenst in het bezit komen van gegevens moet worden uitgesloten. Mimecast biedt uitstekende bescherming tegen "data leakage" door onder andere de volgende eigenschappen: Detecteren van ongewenste inhoud Belangrijk onderdeel van het voorkomen van ‘lekken' van informatie is het tijdig ontdekken van data dat uw organisatie kan schaden, zoals porno en racistische teksten. Mimecast detecteert dit soort data en voorkomt verspreiding. Zorg dat interne gegevens intern blijven Mimecast heeft de mogelijkheid om uw beleid voor de verspreiding van e-mailberichten toe te passen. Dit kan zelfs op het niveau van een individueel e-mailbericht. Een gebruiker kan specificeren aan wie het e-mailbericht verspreid mag worden. Personen die dit bericht ontvangen kunnen dit niet buiten deze geautoriseerde groep (bewust of onbewust) verspreiden. Als iemand dit toch probeert dan kan de verzender hiervan een alert ontvangen. Intelligent identifiers Beheerders kunnen richtlijnen opstellen voor gevoelige data zoals creditcard gegevens, burgerservice- /sofinummers en andere identiteitverwante informatie dat beschermd moet worden. Deze policies verhinderen dat deze gegevens opzettelijk of onbedoeld uw organisatie verlaten. Centraal en integraal beheer van Data Leak Prevention (DLP) Veel DLP oplossingen zijn moeilijk te beheren, inefficiënt, beperkt in hun mogelijkheden en vaak niet in staat om meerdere systemen integraal te omvatten. Mimecast maakt gebruik van een centrale, overkoepelende applicatie waarin veel functionaliteit opgenomen is om het e-mailbeleid te handhaven. Het biedt onder andere de mogelijkheid om e-mailberichten vast te houden, meldingen te geven, de e- mail disclaimer te wijzigen, gedeeltes van een e-mailbericht te verwijderen, bijlagen aan te passen of de inhoud verplicht te versleutelen door vooraf vastgestelde richtlijnen.
Mimecast • E-mailbeveiliging • E-mailarchivering • E-mailcontinuďteit • File archivering • Unified Email Management • Lync archivering • Grote bestanden verzenden • Mobiele Apps Vraag offerte Downloads • Whitepapers • Analistrapporten • Brochures • Solution Briefs • Video's Nieuws • Persberichten • Nieuwsberichten • Inside Mimecast Over ons • TBLine en Mimecast • Contact Oplossingen • Microsoft Exchange • Office 365 • Productiviteit en mobiliteit • Compliance • Postini verlaten • Fusies en acquisities Mimecast Oplossingen Downloads Nieuws Over ons Vraag offerte